Regionální rada Severovýchod loni dobře hospodařila

Pozitivní výsledky loňského hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod potvrdila 15. května kontrolní komise z ministerstva financí.

Přezkum hospodaření probíhal ve dvou etapách, na přelomu loňského listopadu a prosince a během letošního dubna. Výsledky jsou potěšující. Jak je ve zprávě uvedeno, nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. "Přezkum sledoval například finanční operace týkající se rozpočtu Regionální rady, účetnictví, nakládání a hospodaření s majetkem, zaměřil se také na pohledávky, závazky a další finanční záležitosti," řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. Se zprávou ministerstva financí se 27. června seznámí také členové Výboru Regionální rady.