Regionální rada vydala novou metodickou informaci

dsc_0127_1_.jpg Pro žadatele o dotace, kteří předkládají své projekty v právě aktuálních kolech výzev vyhlášených pod hlavičkou Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, je určena nová Metodická informace č. 16, vydaná 15. ledna letošního roku.

„Zpřesnili jsme dokládání vlastnických vztahů a vyjádření EIA a NATURA při předložení pravomocného územního souhlasu. Doplněn byl také způsob dokládání posouzení vlivů projektu na životní prostředí a upřesnili jsme specifikaci a výši výdajů na dokumentaci integrovaných plánů rozvoje měst,“ řekl Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu z Úřadu Regionální rady. Více se dočtete v samotném dokumentu uveřejněném na webu Regionální rady.