Čtyřicáté první zasedání (16. 8. 2013)

Výbor Regionální rady se sešel 16. srpna v Pardubicích. Hlavní téma dne: schválení podmínek pro obnovení certifikace ROP Severovýchod.

Zápis 41. zasedání VRR 16.8.2013 

Usnesení 41. zasedání VRR 16.8.2013