Čtvrté zasedání (2. 3. 2007)

Dne 2. března 2007 se v prostorách Eurocentra v Jablonci nad Nisou  uskutečnilo 4. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Projednávány byly změny v rozpočtu Regionální rady na rok 2006 a 2007, posouzen byl Operační manuál ROP NUTS II Severovýchod a Prováděcí dokument ROP SV a došlo ke schválení Plánů technické pomoci. Taktéž byl na programu jednání bod související s Monitorovacím výborem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Dokumenty ke stažení

Usnesení ze 4. zasedání VRR