Čtyřicáté sedmé zasedání (2. 5. 2014)

Výbor Regionální rady 2. 5. 2014 Až 91 milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod může směřovat na podporu čtrnácti projektů, které uspěly v rámci 27., 37. a 38. kola vyhlášených výzev. Schválení těchto projektů se stalo jedním z hlavních bodů 47. zasedání Výboru Regionální rady. Členové jednali také o posunech termínů realizace některých projektů a seznámili se s výsledky a průběhem auditů a kontrol.  Hlasovalo se prostřednictvím videokamer v Liberci, Hradci Králové a Pardubicích. 

Zápis 47. zasedání VRR 2. 5. 2014

Usnesení 47. zasedání VRR 2. 5. 2014