Desáté zasedání (30. 6. 2008)

10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se konalo 30. června 2008 v sále Zastupitelstva Pardubického kraje v Pardubicích. Hlavním předmětem programu bylo, kromě jiného,  schválení projektů z 2. a 4.  kola výzvy.  S tímto bodem nepřímo souviselo i schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace, která bude podepisována s příjemci, jejichž projekty byly schváleny. Dalšími body bylo schválení Závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2007 a 3. změna rozpočtu na rok 2008. O těchto a dalších bodech programu se více dozvíte v usneseních a jejích přílohách uveřejněných níže.

Dokumenty ke stažení

Usnesení k 10. zasedání VRR