Deváté zasedání (19. 5. 2008)

Dne 19. května 2008 se v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje uskutečnilo 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Předmětem programu bylo prodiskutování změn  rozpočtu Regionální rady pro rok 2008, schválení vzoru smlouvy pro poskytnutí dotace pro projekty 1. kola výzvy ROP SV. Jako důležitý bod zasedání bylo představení Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2007, stěžejní bylo také projednání podmínek pro vyhlášení 8. kola výzvy - předkládání IPRM a schválení aktualizovaného plánu výzev pro rok 2008.

Dokumenty ke stažení

Usnesení z 9. zasedání VRR