Druhé zasedání (6. 10. 2006)

Dne 6. října 2006 se v budově Domu techniky v Pardubicích uskutečnilo 2. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Stěžejním bodem zasedání bylo schválení projektů v rámci 8. kola výzvy SROP, jednalo se též o stavu přípravy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod 2007 – 2013.

Dokumenty ke stažení

Usnesení z 2. zasedání VRR