Osmdesáté čtvrté zasedání (18. 6. 2021)

Dne 18. 6. 2021 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Členové Výboru na tomto zasedání schválili závěrečný účet, účetní závěrku a změnu rozpočtu na rok 2021. K 31. 12. 2021 schválili zrušení všech pracovních míst zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Byli informováni o výstupech interního auditu, externích kontrol a auditů, o vývoji u rizikových projektů a obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně.

Usneseni_k_84._zasedani.pdf Usneseni k 84. zasedaní Výboru Regionální rady ze dne 18. 6. 2021 (538,13 KB)

Zapis_18.6.2021.pdf Zapis z 84. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 18. 6. 2021 (620,51 KB)