Osmdesáté druhé zasedání (25. 9. 2020)

Dne 25. 9. 2020 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Členové Výboru na tomto zasedání schválili změnu rozpočtu na rok 2020, rozpočet na rok 2021 a počet zaměstnanců Regionální rady. Byli informováni o výstupech interního auditu, externích kontrol a auditů, o vývoji u rizikových projektů a obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně. Výbor také schválil žádosti příjemců o dočasné přerušení doby udržitelnosti u projektů „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ a „Volnočasové plochy Liberec I“.

Usneseni_z_82._zasedani_Vyboru_Regionalni_rady_ze_dne_25._9._2020.pdf Usneseni_z_82._zasedani_Vyboru_Regionalni_rady_ze_dne_25._9._2020.pdf (555,87 KB)
Zapis_z_82._zasedani_Vyboru_Regionalni_rady_ze_dne_25._9._2020.pdf Zapis_z_82._zasedani_Vyboru_Regionalni_rady_ze_dne_25._9._2020.pdf (651,21 KB)