Osmdesáté páté zasedání (24. 9. 2021)

Dne 24. 9. 2021 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve videokonferenčních místnostech krajských úřadů. Členové Výboru na tomto zasedání schválili 3. změnu rozpočtu na rok 2021, projednali odpis nedobytné pohledávky u projektu „Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č. p. 251“ a byli informováni o obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně, rozsudků v rámci vedených soudních sporů a dále také o vývoji situace u tzv. rizikových projektů.

Usneseni_k_85._zasedani.pdf Usneseni k 85. zasedani Výboru Regionální rady ze dne 24. 9. 2021 (455,27 KB)

Zapis_24.9.2021.pdf Zapis z 85. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 24. 9. 2021 (529,71 KB)