Osmdesáté první zasedání (19. 6. 2020)

Dne 19. 6. 2020 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Členové VRR na tomto zasedání schválili závěrečný účet, účetní závěrku a výsledek hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2019. Také byli informováni o výsledku přezkoumání hospodaření Ministerstvem financí ČR za rok 2019. Členové VRR byli seznámeni s činností interního auditu, byli informováni o externích kontrolách a auditech, o vývoji situace u rizikových projektů a o obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně. Výbor u projektu s názvem „Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“ příjemce Města Hrádek nad Nisou neschválil prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Zápis z 81. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 19. 6. 2020 Zápis z 81. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 19. 6. 2020 (643,71 KB)

Usnesení z 81. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 19. 6. 2020 Usnesení z 81. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 19. 6. 2020 (547,69 KB)