Osmdesáté zasedání (24. 1. 2020)

Dne 24. 1. 2020 zasedali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a projednali všechny body, které byly na programu tohoto videokonferenčního jednání. Na tomto zasedání schválili změny rozpočtu Regionální rady na rok 2019 a na rok 2020. Členové VRR byli seznámeni s činností interního a externího auditu, informováni o výstupech systému řízení rizik a byli seznámeni s dokumentem informujícím o stavu uzavírání programového období 2007-2013, který byl v prosinci předložen vládě ČR.

Zápis z 80. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 24. 1. 2020 Zápis z 80. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 24. 1. 2020 (612,28 KB)

Usnesení z 80. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 24. 1. 2020 Usnesení z 80. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 24. 1. 2020 (534,56 KB)