Padesáté osmé zasedání (22. 1. 2016)

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severový.. Hradec Králové – Další desítky milionů korun směřují na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji. Na využití bezmála 40 milionů korun se shodli na svém 58. zasedání, které se konalo 22. ledna videokonferenčně, členové Výboru Regionální rady Severovýchod. Větší část těchto prostředků je v rámci ROP Severovýchod převedena z ostatních oblastí podpory, kde už bylo u všech projektů potvrzeno dofinancování. Peníze konkrétně putují na pokrytí dotací u dalších projektů, které byly schváleny v rámci 41. a 42. kola výzvy. Aktuálně tak vyčleněné prostředky činí téměř 716 milionů korun. Členové Výboru se také dozvěděli, jak se krajským městům dařilo v čerpání financí a realizaci plánů IPRM anebo také mohli prodiskutovat a zhodnotit uskutečněné komunikační aktivity Regionální rady vůči veřejnosti v uplynulém roce.

Zápis 58. VRR_22.1.2016

Usnesení z 58. VRR_22.1.2016

Přílohy k usnesením z 58. VRR_22.1.2016