Padesáté páté zasedání (18. 9. 2015)

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 18. 9. 2015 ... Hradec Králové – Posledních pět projektů z vyhlášeného 42. kola výzvy na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy má šanci získat dotace z ROP Severovýchod. Členové Výboru Regionální rady Severovýchod je schválili na svém 55. zasedání, které se konalo v prostorách královéhradeckého krajského úřadu. Přestože v tuto chvíli nejsou v dané oblasti podpory dostatečné finanční prostředky, Výbor projekty schválil ve zvláštním režimu, jelikož je předpoklad, že se ještě část financí při uzavírání ROP Severovýchod vrátí. Takovéto opatření je jedním z kroků, které Regionální rada činí, aby na konci mohla být vyčerpána maximální možná výše alokace. Veškeré evropské peníze vyčleněné pro tento operační program jsou již nyní rozděleny mezi více než 700 projektů.  Členové Výboru rozhodovali také o řadě žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektů. Tím nejzazším datem je konec roku 2015.

Zápis 55. VRR 18. 9. 2015

Usnesení z 55. VRR 18. 9. 2015