Padesáté šesté zasedání (23. 11. 2015)

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severový.. Severovýchodní Čechy – Nejen konec programového období a potažmo i ROP Severovýchod se pomalu blíží. Příjemci dotací teď musejí počítat i s koncem způsobilosti výdajů u svých projektů. Za takové výdaje budou považovány jen ty, k jejichž zaplacení došlo ke konci letošního roku. Nejen tuto skutečnost potvrdili členové Výboru Regionální rady Severovýchod na svém 56. zasedání, které se konalo videokonferenčně. Během jednání došlo také k oficiálnímu jmenování Lenky Vašátkové ředitelkou Úřadu Regionální rady Severovýchod.  Výbor schválil uvolnění dalších bezmála 135 milionů korun na projekty, které úspěšně prošly hodnotícím procesem v rámci 41. a 42. kola výzvy. V obou případech se jedná o projekty, které přispívají k rozvoji silnic II. a III. třídy.

Zápis 56. VRR 23. 11. 2015

Usnesení z 56. VRR 23. 11. 2015