Páté zasedání (20. 6. 2007)

Dne 20. června 2007 v budově Krajského úřadu Pardubického kraje proběhlo 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Hlavním pilířem programu bylo schválení znění Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, schválení znění Prováděcího dokumentu ROP SV a vyhlášení 1. kola výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod na programovací období 2007 – 2013.

Dokumenty ke stažení

Usnesení z 5. zasedání