Předsednictvo

Předseda RR je statutárním orgánem Regionální rady a zastupuje ji navenek. Ze své činnosti je odpovědný Výboru.

Bc. Pavel Hečko
 Předseda RR
 tel : +420 495 817 530 
 e-mail: phecko@kr-kralovehradecky_cz
 Mgr. Hana Štěpánová
 1. místopředsedkyně RR
  tel : +420 466 026 251 
  e-mail: hana.stepanova@pardubickykraj_cz
 Ing. Radka Loučková Kotasová
  2. místopředsedkyně RR
  tel : +420 485 226 310
  e-mail: radka.louckova_kotasova@kraj-lbc_cz