Předsednictvo

Předseda RR je statutárním orgánem Regionální rady a zastupuje ji navenek. Ze své činnosti je odpovědný Výboru.

Bc. Pavel Hečko
 Předseda RR
 tel : +420 495 817 530 
 e-mail: phecko@kr-kralovehradecky_cz
 Mgr. Hana Štěpánová
 1. místopředsedkyně RR
  tel : +420 466 026 251 
  e-mail: hana.stepanova@pardubickykraj_cz
 Ing. Michal Kříž
 2. místopředseda RR
  tel : +420 485 226 310 
  
e-mail: michal.kriz@kraj-lbc_cz