První zasedání (11. 7. 2006)

Dne 11. července 2006 se v budově úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo 1. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Hlavním pilířem zasedání byla volba předsedy a místopředsedů Regionální rady, schválení rozpočtu Regionální rady a stanoveni organizační struktury a počtu zaměstnanců Úřadu Regionální rady pro rok 2006.

Dokumenty ke stažení

Usnesení z 1. zasedání VRR