Šedesáté deváté zasedání (18. 12. 2017)

V pondělí 18. 12. 2017 se uskutečnilo 69. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a přítomní členové projednali patnáct bodů, které byly na programu videokonference. V závěru roku schválili členové Výboru rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2018 a také rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020. Byli informováni o projektu technické pomoci na roky 2018 – 2019 a seznámeni s činností interního auditu, průběhem externích kontrol a auditů, s novými skutečnostmi k rizikovým projektům a s průběhem ukončování programu. Výborem byla vedením Úřadu od 1. 1. 2018 pověřena Ing. Kubíčková.  

Zápis z 69. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 18. 12. 2017

Usnesení z 69. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 18. 12. 2017