Šedesáté osmé zasedání (22. 9. 2017)

V pátek 22. září 2017 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v sále Zastupitelstva Krajského úřadu v Hradci Králové a projednali 11 bodů, které byly na programu tohoto 68. zasedání. Členové obdrželi informace o činnosti Úřadu Regionální rady za období posledního půl roku. V souvislosti s ukončováním operačního programu seznámila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Lenka Vašátková členy Výboru s postupem vypořádání připomínek Evropské komise k Závěrečné zprávě o provádění ROP SV, které úřad obdržel v červenci 2017. Členové Výboru Regionální rady schválili novou organizační strukturu Úřadu Regionální rady k 1. 1. 2018, která vychází z plánu na snížení administrativní kapacity v období ukončování programu a byli seznámeni s průběhem a závěry externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady. Výbor se dále zabýval připravovaným projektem technické pomoci na roky 2018 – 2019, změnou rozpočtu, výstupy interního auditu a dalšími pravidelnými body.

Zápis z 68. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 22. 9. 2017

Usnesení z 68. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 22. 9. 2017