Šedesáté páté zasedání (27. 1. 2017)

Hradec Králové – Na programu 65. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, které se uskutečnilo 27. 1. 2017 prostřednictvím videokonference, bylo sedm bodů. Projednávala se následující témata: průběh a výsledky externích kontrol a auditů, zpráva z interního auditu zaměřeného na vedení spisové služby a zajištění archivace v období ukončování operačního programu, rizikové projekty, pokrok v ukončování programu, schválení poslední změny rozpočtu roku 2016 a 1. změny rozpočtu pro rok 2017. Členové Výboru byli v rámci bodu k ukončování programu informováni zejména o plnění jednotlivých kroků interního harmonogramu přípravy Závěrečné zprávy o provádění Regionálního operačního programu Severovýchod a o přípravě podkladů pro závěrečnou certifikaci výdajů.

Zápis z 65. zasedání Výboru Regionální rady ze dne  27. 1. 2017

Usnesení z 65. zasedání Výboru Regionální rady ze dne  27. 1. 2017