Šedesáté sedmé zasedání (23. 6. 2017)

Členové Výboru Regionální rady se v pátek 23. června 2017 sešli k projednání bodů, které byly na programu 67. zasedání. Zásadními body jednání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2016. Schválením dokumentů do 30. 6. 2017 došlo k naplnění podmínek stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účetní závěrka) a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (závěrečný účet).Členové Výboru dále schválili aktualizaci Jednacího řádu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a řešili se také dva případy porušení rozpočtové kázně.Neprojednané body budou zařazeny na program jednání v září 2017.    

Zápis z 67. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 23. 6. 2017

Usnesení z 67. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 23. 6. 2017