Šedesáté třetí zasedání (9. 12. 2016)

Hradec Králové – Dne 9. 12. 2016 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na mimořádném zasedání, které se uskutečnilo formou videokonference. Jednání mělo na programu dva stěžejní body, a to volbu předsednictva Výboru a změnu příjemce u dvou projektů financovaných prostřednictvím regionálního operačního programu. Novým předsedou Výboru byl v souladu s jednacím řádem zvolen Bc. Pavel Hečko. Místopředsedkyněmi pak byly jednohlasně zvoleny Mgr. Hana Štěpánová a Ing. Radka Loučková Kotasová. Následovalo projednání a schválení změny příjemce u dvou projektů financovaných prostřednictvím Regionálního operačního programu.

Zápis z 63. zasedání Výboru Regionální rady ze dne  9. 12. 2016

Usnesení z 63. zasedání Výboru Regionální rady ze dne  9. 12. 2016