Šedesáté zasedání (20. 5. 2016)

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severo Severovýchodní Čechy – Členové VRR schválili přesun uvolněných financí ve prospěch rekonstrukce silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – s napojením na silnici I/37 nedaleko obce Vestec. Jde o poslední projekt, který získal podporu z ROP Severovýchod. V tuto chvíli program zdárně směřuje k proplacení posledních financí. Na aktuálním zasedání byly také projednány např. informace o IPRM, rizikových projektech či externích kontrolách a auditech, členové VRR se také seznámili s rozhodnutím Ministerstva financí ČR o podaných odvoláních příjemců.

Zápis ze 60. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 20. 5. 2016

Usnesení ze 60. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 20. 5. 2016