Sedmdesáté čtvrté zasedání (14. 12. 2018)

V pátek 14. 12. 2018 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2018. Členové projednali dvanáct bodů, které byly na programu této videokonference. Přítomní byli seznámeni s činností interního auditu, průběhem externích kontrol a auditů a s novými skutečnostmi k rizikovým projektům. Schválili rozpočet na rok 2019 a také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021. Jednali rovněž o změně rozpočtu na rok 2018.   Členy Výboru byl schválen plán zasedání rok 2019.

Zápis ze 74. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 14. 12. 2018

Usnesení ze 74. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 14. 12. 2018