Sedmdesáté deváté zasedání (13. 12. 2019)

V pátek 13. 12. 2019 se uskutečnilo poslední zasedán í Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2019. Členové projednali třináct bodů, které byly na programu této videokonference. Schválili rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 a změnu rozpočtu roku 2019. Přítomní byli seznámeni s činností interního auditu,   s novými skutečnostmi k rizikovým projektům a vývoji u některých porušení rozpočtové kázně a sporech ze smluv o poskytnutí dotace, změnou organizační struktury úřadu a s tím spojenou úpravu dokumentace. Byla projednávána i žádost Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou o změnu smlouvy o poskytnutí dotace, která však nebyla schválena. Členy Výboru byl schválen plán zasedání na rok 2020.

Zápis ze 79. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 13. 12. 2019

Usnesení k 79. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 13. 12. 2019