Sedmdesáté druhé zasedání (22. 6. 2018)

V pátek 22. června 2018 proběhlo 72. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Zástupci královéhradecké, pardubické a liberecké komory projednávali celkem 13 bodů zařazených na program. Celé jednání probíhalo formou videokonference. Stěžejními body programu tohoto zasedání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2017. Další body se pak týkaly úprav rozpočtu na letošní rok, změn projektů, výstupů interního auditu, externích kontrol a rizikových projektů.  

Zápis ze 72. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 22. 6. 2018

Usnesení ze 72. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 22. 6. 2018