Sedmdesáté osmé zasedání (20. 9. 2019)

Dne 20. září 2019 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v prostorách Hotelu Ještěd v Libereckém kraji a projednali body stanovené programem. Jednání zahájil předseda Výboru, Bc. Pavel Hečko. Ing. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu, členům Výboru postupně představila všechny body programu. Podrobně uvedla především jednotlivé žádosti příjemců o změny v projektech v době udržitelnosti, které byly na Úřad doručeny. Výbor se dále zabýval pravidelně zařazovanými tématy, jako jsou změna rozpočtu, výstupy interního auditu, kontroly a audity, rizikové projekty a porušení rozpočtové kázně.

Zápis ze 78. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 20. 9. 2019

Usnesení ze 78. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 20. 9. 2019