Sedmdesáté páté zasedání (25. 1. 2019)

Dne 25. 1. 2019 zasedli členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a projednali všechny body, které byly na programu tohoto videokonferenčního jednání. Ing. Helena Kubíčková byla jmenována do funkce ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. V návaznosti na její jmenování byla schválena změna organizační struktury Úřadu a došlo ke snížení celkového počtu pracovních míst. Členové Výboru dále projednávali změny rozpočtu na rok 2018 i 2019, změnu monitorovacího indikátoru u jednoho z financovaných projektů, porušení rozpočtové kázně a byli také seznámeni s aktuální situací v oblasti uzavírání programového období 2007–2013.

Zápis ze 75. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 25. 1. 2019

Usnesení ze 75. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 25. 1. 2019