Sedmdesáté šesté zasedání (29. 3. 2019)

Dne 29. března 2019 zasedli členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve videokonferenčních místnostech krajských úřadů. Body, které byly na programu zasedání, měly většinou informativní charakter. Členové Výboru byli seznámeni s průběhem externích kontrol a auditů, sledováním rizik na úrovni programu, změnou interní dokumentace a s novými skutečnostmi k rizikovým projektům. Členům byla na jednání představena Zpráva o výsledcích činnosti Útvaru interního auditu za rok 2018. Výsledky auditů, které proběhly v roce 2018, potvrdily přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly, žádné nedostatky nebyly zjištěny.  

Zápis ze 76. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 29. 3. 2019

Usnesení ze 76. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 29. 3. 2019