Sedmdesáté třetí zasedání (21. 9. 2018)

V pátek 21. září 2018 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v Sále Zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Mezi tradiční témata jednání patřily úprava rozpočtu, rizikové projekty operačního programu, činnost interního auditu a rizika sledovaná na úrovni programu. Výbor se dále zabýval porušeními rozpočtové kázně a členové Výboru také schválili přerušení doby udržitelnosti u jednoho z libereckých projektů.

Zápis ze 73. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 21. 9. 2018

Usnesení ze 73. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 21. 9. 2018