Sedmdesáté první zasedání (23. 3. 2018)

V pátek 23. března 2018 proběhlo videokonferenční jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Členové královéhradecké, pardubické a liberecké komory Výboru se sešli ve videokonferenčních místnostech jednotlivých krajských úřadů, aby projednali změnu rozpočtu, výstupy interního auditu, zprávu o rizicích za 2. pololetí 2017, prominutí penále u jednoho z projektů a informace k rizikovým projektům v rámci programu. Ing. Helena Kubíčková, pověřená vedením Úřadu, informovala členy Výboru o úspěšném uzavření programu k 28. prosinci 2017.  

V návaznosti na uzavření Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod byli všichni příjemci informováni o povinnosti uchování veškeré dokumentace související s realizací jejich projektu. Podrobné informace byly zveřejněny i na webových stránkách Úřadu.

Zápis ze 71. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 23. 3. 2018

Usnesení ze 71. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 23. 3. 2018