Sedmdesáté sedmé zasedání (21. 6. 2019)

Dne 21. 6. 2019 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu, v úvodu zasedání podrobně informovala o ukončování činnosti regionálních rad a jednáních, která v této souvislosti proběhla. Členové Výboru schválili změny projektů v udržitelnosti, vzali na vědomí informace o výstupech interního auditu, externích kontrolách, rizikových projektech a porušení rozpočtové kázně. Závěrečnými body programu zasedání bylo schválení účetní závěrky za rok 2018 a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2018.

Zápis ze 77. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 21. 6. 2019