Sedmé zasedání (19. 12. 2007)

Dne 19. prosince 2007 se v budově Krajského úřadu Pardubického kraje uskutečnilo 7. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Hlavním pilířem zasedání představovalo schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu pro roky 2008, 2009 a 2010. Schvalován byl také počet zaměstnanců Úřadu Regionální rady Severovýchod. Podstatné bylo schválení Komunikačního plánu ROP Severovýchod pro programovací období 2007 – 2013 a na léta 2007 a 2008 a schválení vyhlášení výzvy pro oblast podpory 5.1.

Dokumenty ke stažení

Usnesení ze 7. zasedání VRR