Šesté zasedání (21. 11. 2007)

Dne 21. listopadu 2007 se v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové uskutečnilo 6. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Předmětem programu byla aktualizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, aktualizace Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Severovýchod a aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod. Mimo jiné byl do pořadu jednání zařazeny též body zaměřené na Manuál jednotného vizuálního stylu a Plány technické pomoci. Velmi důležitým bodem bylo schválení projektů technické pomoci pro rok 2007 a schválení vyhlášení dalších výzev pro předkládání projektů.

Dokumenty ke stažení

Usnesení z 6. zasedání VRR