Složení

Členové Výboru jsou voleni z členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti Severovýchod – Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje. Každý kraj je ve Výboru zastoupen 8 členy. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod má 24 členů.

Pardubický kraj

Ing. Ladislav Valtr, MBA
radní

Ing. Roman Línek, MBA
náměstek hejtmana
Michal Kortyš
náměstek hejtmana
Ing. Michaela Matoušková, MPA
náměstkyně hejtmana
Miroslav Krčil, Dis.
radní
Ing. Pavel Šotola
radní
Ing. Alexandr Krejčí
radní

Josef Kozel
radní

Královéhradecký kraj

Adam Valenta
radní

Mgr. Martina Berdychová
náměstkyně hejtmana

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph. D.
náměstek hejtmana

Mgr. Václav Řehoř
radní

PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D.
zastupitel

Mgr. at Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
zastupitelka

Aleš Dohnal
zastupitel

Ing. Miroslav Uchytil
zastupitel

Liberecký kraj

Mgr. Jiří Ulvr
radní

Ing. Květa Vinklátová
náměstkyně hejtmana

Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana

Mgr. Vladimír Richter
radní

Ing. Miloslav Tůma
zastupitel

Ing. Stanislav Říha
zastupitel

Libor Křenek
zastupitel

Ing. Jarmila Valešová
zastupitelka