Složení

Členové Výboru jsou voleni z členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti Severovýchod – Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje. Každý kraj je ve Výboru zastoupen 8 členy. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod má 24 členů.

Pardubický kraj

Mgr. Hana Štěpánová
radní

Ing. Roman Línek, MBA
1. náměstek hejtmana
Michal Kortyš
náměstek hejtmana
Ing. Bohumil Bernášek
radní
Ing. Václav Kroutil
radní
Ing. Pavel Šotola
radní
René Živný
radní

Ing. Ladislav Valtr, MBA
radní

Královéhradecký kraj

RSDr. Ing. Otakar Ruml
zastupitel

PaedDr. Josef Lukášek

zastupitel

Mgr. Václav Řehoř
radní

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph. D.
radní

Bc. Karel Klíma
radní

Bc. Pavel Hečko
radní

Ing. Milan Sommer
zastupitel

Josef Dvořák
zastupitel

Liberecký kraj

Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana

Ing. Radka Loučková Kotasová
radní

Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana

MUDr. Přemysl Sobotka

náměstek hejtmana

Jiří Löffelmann
radní

Ing. Miloš Tita
zastupitel

Bc. Zuzana Kocumová
zastupitelka

Bc. Martina Sejkorová, DiS.
zastupitelka