Regionální stálé konference už zasedly ve všech třech krajích Severovýchodu. Téma evropských dotací a budoucnosti je nyní v kurzu

__R_EU.jpg Pardubice – Pardubický kraj se stal dalším v řadě, kde se již sešla Regionální stálá konference. V ní zasednou zástupci krajů, obcí a měst, neziskových organizací a dalších relevantních územních partnerů, aby pomohli k efektivnímu čerpání evropských dotací v nadcházejícím programovém období. V něm nahradí dosavadní Regionální operační programy takzvaný IROP – Integrovaný regionální operační program. V tuto chvíli je co do objemu peněz druhým největším operačním programem v zemi. Aby byly tyto prostředky efektivně čerpány a pomohly skutečně tam, kde mají, vznikly Regionální stálé konference, které se postupně v jednotlivých krajích scházejí. 

„Mezi jednu z priorit Pardubického kraje patří efektivní čerpání evropských dotací. Z toho důvodu se nám jeví Regionální stálá konference jako vhodná platforma, protože zahrnuje nejvýznamnější aktéry z našeho kraje,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Mrzí mne však zrušení operačních programů. Až čas nám ukáže, že měly svůj smysl a přispívaly k lepšímu čerpání evropských peněz. Součástí nového systému, který je před námi, jsou právě Regionální stálé konference a kraj, jakožto garant regionálního rozvoje, je jejich koordinátorem,“ dodal hejtman.

V Královéhradeckém i Libereckém kraji, které spadají do oblasti dosavadního ROP Severovýchod, se již Regionální stále konference konaly. Na prvních zasedáních se aktéři především bavili o budoucnosti evropských dotací a oblastech, kde budou nejvíce potřeba.

 

Více o IROPu se dočtete v této tiskové zprávě anebo zde.