Registrujte se na seminář o veřejných zakázkách

seminar_1.jpg Úřad Regionální rady ve spolupráci s projektem PAAK přichází s dalším cyklem seminářů na téma Veřejné zakázky a kontrolní řád.

"Věnovat se na něm budeme kontrolním zjištěním Úřadu Regionální rady a auditorů ministerstva financí identifikovaných v roce 2013 v oblasti vymezení předmětu veřejné zakázky, kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek," říká Lenka Fodorová z lektorského týmu. Účastníky seznámíme také s novým zákonem o kontrole (kontrolní řád), jímž se od letošního roku řídí i průběh kontrol u příjemců dotace z ROP Severovýchod. Zásadní změny, které zákon přináší pro žadatele a příjemce, nastanou zejména v úpravě práv a povinností kontrolované osoby a kontrolora. Se zkušenostmi z praxe se podělí i manažeři projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity – PAAK.

Semináře se uskuteční 18. února v Hradci Králové, 19. února v Liberci a 20. února v Pardubicích. Rádi přivítáme všechny příjemce, zejména ty, kteří se s problematikou veřejných zakázek pravidelně setkávají.

V případě zájmu se do 10. února zaregistrujte zde. Máte-li již nyní související otázky, na které byste chtěli získat na semináři odpovědi, zašlete nám je společně se svojí registrací.