Řídicí výbor regionů: O svém rozvoji by měly i po roce 2014 rozhodovat regiony

Pardubice – O aktuálních návrzích nařízení Evropské komise, modelu konkurenceschopnosti krajů a s tím související přípravě regionů na další programovací období Evropské unie hovořili zástupci krajů, Svazu měst a obcí, Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a Asociace nestátních neziskových organizací 22. listopadu v Pardubicích.

„Kraje považují za stěžejní zachování regionálních operačních programů, protože nejvíce odrážejí aktuální potřeby území. Regiony nejlépe vědí, co povede k jejich rozvoji,“ řekl Radko Martínek, předseda Regionální rady a pardubický hejtman.

Také proto regiony připravily studii, která detailně specifikuje jejich silné i slabé stránky. Ta definuje opatření vedoucí k rozvoji území. Regiony se tak mohou stát konkurenceschopnějšími, než byly doposud. „Je to jednoznačný a objektivní podklad pro stanovení cílů budoucích operačních programů, jejichž počet se má v novém programovacím období snížit,“ vysvětlil pardubický hejtman.

Tématem jednání byly i návrhy nových nařízení Evropské komise zveřejněné 6. října 2011. Vymezily změny pravidel v čerpání evropských dotací po roce 2014. 

Postoj krajů k nim je následující: regiony preferují zachování evropského spolufinancování projektů z 85 procent. Požadují, aby i nadále zůstala DPH způsobilým výdajem projektů. V opačném případě by byla významně snížena schopnost čerpání finančních prostředků. Souhlasí také s postupným zaváděním finančních nástrojů. „Ty však musí být levnější a přístupnější než komerčně nabízené produkty,“ pokračoval Radko Martínek. Kraje jsou také pro multifondové financování programů. „To znamená, že by jeden program čerpal dotace z více fondů,“ zmínil Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady.