Říjnová výzva slibuje dotace zdravotnickým zařízením

K rozvoji zdravotnických zařízení v severovýchodních Čechách napomohou dotace z ROP Severovýchod, o něž se mohou žadatelé od dnešního dne ucházet. Na předkládání projektů byla 17. října vyhlášena výzva.

„Dotace čeká na projekty spojené s výstavbou, rozšířením, modernizací a zaváděním nových technologií ve zdravotnických zařízeních, která nejsou součástí národní sítě podporované v rámci Integrovaného operačního programu,“ říká Zdeněk Vašák z Úřadu Regionální rady Severovýchod. Žadatelé o dotaci mohou předkládat také projekty zaměřené na investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňujících zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání.

Z evropských fondů je na 28. kolo právě vyhlášené výzvy vyčleněno 464 milionů korun. Žádosti o dotaci je možné předkládat do 31. ledna 2012 (do 12 hodin) na příslušné územní odbory Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, které sídlí v Pardubicích, Hradci Králové a v Liberci. Adresy stejně jako podrobnosti k výzvě naleznete na www.rada-severovychod.cz.