Řízená výzva zaměřená na Kuks vyhlášena

00032_01_1_.jpg Na rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu byla dnes, tedy 28. května, vyhlášena řízená výzva. Tentokrát musí projektové žádosti o dotaci prokazatelně navazovat na projekt Kuks – Granátové jablko, podpořený v Integrovaném operačním programu.

"Návaznost musí být tematická, časová i místní. V tom je výzva výjimečná,“ vysvětlil ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Ze strukturálních fondů Evropské unie je na 24. kolo výzvy vyčleněno v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 80 milionů korun. O dotaci mohou žádat kraje, obce a jejich svazky, nestátní neziskové organizace, ale i podnikatelé. Konzultovat jejich záměry jsou připraveni administrátoři královéhradeckého Územního odboru realizace programu z Úřadu Regionální rady. Ti také do 30. července (12 hodin) přijímají  žádosti o dotaci. Více informací včetně podrobného popisu výzvy naleznete na webových stránkách Regionální rady.