Rok 2015 bude pro ROP Severovýchod pořádný kvapík. Proplaceny mají být čtyři miliardy korun

2.JPG Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Pořádně perný rok čeká příjemce dotací i pracovníky Úřadu Regionální rady Severovýchod. V pomyslné pokladně regionálního operačního programu zbývá ještě k proplacení zhruba čtyři miliardy korun z evropských zdrojů. Aby se podařilo vyčerpat veškeré přidělené prostředky včas, musí být většina projektů, které ještě nejsou dokončeny, hotova do konce června.  

V letošním roce by mělo být dokončeno 112 projektů, přičemž ještě přibydou další, které kraje předložily v rámci posledního kola 41. výzvy. Tyto žádosti na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy jsou nyní v procesu posouzení a administrace. Na jaře bude jasné, které z 32 projektů za více než miliardu korun uspějí. „Letošní rok je vzhledem k čerpání finančních prostředků tím posledním. To bude znamenat také zvýšené tempo nejen u příjemců dotací, ale také u pracovníků Úřadu Regionální rady, jelikož naším cílem je vyčerpat efektivně pokud možno 100 procent přidělených financí,“ uvedl 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Aby toho mohl Úřad dosáhnout, musí být většina projektů hotova do konce června letošního roku. Pouze ve výjimečných případech bude možné termín ukončení ještě prodloužit. „Jedině takto bude možné stihnout zadministrovat vše včas, aby mohly být peníze příjemcům vyplaceny,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Zatímco v uplynulém roce bylo proplaceno téměř 1,6 miliardy korun, letos se tento objem více než zdvojnásobí. „Do finále spěje celá řada rekonstrukcí a modernizací silničních úseků ve všech třech krajích za stovky milionů korun, dokončeny budou také některé marketingové projekty z oblasti podpory cestovního ruchu a velký díl dotací připadne na finišující projekty z oblasti podpory rozvoje obcí a měst,“ upřesnil ředitel Vašák.

Jedním z nich je například multioborový pavilon Pardubické krajské nemocnice. Ten by měl být dokončen na jaře. Kraj na jednu z největších investic za poslední roky získal dotaci z ROP Severovýchod více než 171 milionů korun. Dalších více než 120 milionů pomůže s obnovou přístrojového vybavení krajského špitálu. Bezmála 94 milionů korun poputuje do dalšího zdravotnického zařízení. Takto vysoká dotace poslouží ke vzniku moderní psychiatrie ve svitavské nemocnici. Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace by měla být dokončena během ledna. Další náročnou akcí přímo ve městě perníku je rekonstrukce třídy Míru, kde evropské prostředky činí více než 83 milionů korun. Tady by mělo být vše definitivně hotové do konce dubna.

V sousedním Královéhradeckém kraji stavbaři mění tvář hradecké Galerie moderního umění na Velkém náměstí. Dotace bezmála 56 milionů korun přispěje k obnově, která navrátí budově původní styl i ve vnitřním uspořádání a návštěvníci budou moci využít komfortnější služby. Více než 83 milionů korun zase pomůže k rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči. Díky evropským penězům vzniknou prostory pro specializované služby pro lidi s roztroušenou sklerózou a dalšími neurologickými onemocněními. Těšit se do nového také mohou klienti Centra pro integraci osob se zdravotním postižením. V královéhradeckých Věkoších vyroste během letošního roku objekt, který pomůže handicapovaným lidem se zapojením do běžného života. Nový areál nabídne zdravotně postiženým veškeré potřebné zázemí včetně velké zahrady. Všechny tyto projekty musejí být hotové nejdéle do konce září.

V Libereckém kraji bude jednou z největších dokončených akcí objekt lůžkového hospice, jež se stane prvním zařízením tohoto druhu v kraji. Z ROP Severovýchod má kraj přislíbeno více než 87 milionů korun. Stihnout vše musí do konce října. Ještě větší dotace by měla putovat na modernizaci tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Na úsek Nová Ruda – Vratislavice, výhybna má dopravní podnik schváleno více než 157 milionů korun. Rekonstrukci druhé navazující části Měnírna – Brandl pokryje dalších více než 36 milionů korun. Moderní svezení by si měli cestující dopřát od 1. července. Do začátku prázdnin totiž musí být vše hotové.   

Doposud získalo z Regionálního operačního programu Severovýchod podporu více než 700 projektů. Ke konci loňského roku bylo proplaceno více než 14,6 miliard korun.

 

Celé znění tiskové zprávy najdete také zde.