ROP Severovýchod do konce roku vyčerpá z unijní pokladny 11 a půl miliardy korun

EU.jpg Regionální rada Severovýchod požádala 11. října Evropskou komisi  prostřednictvím ministerstva financí o proplacení 3,6 miliard korun. „Ministerstvo potvrdilo, že jsme tyto prostředky vydali příjemcům dotace oprávněně,“ řekl Zdeněk Vašák, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod. Regionální rada tak včas splnila podmínky Evropské komise.

Jde o výdaje, které byly oprávněně proplaceny od 16. září 2011 do 26. srpna 2013. Poté, co Komise žádost vyřídí, budou finanční prostředky z Bruselu odeslány do českého státního rozpočtu. „Projekty jsme průběžně propláceli právě z prostředků předfinancovaných ze státního rozpočtu. Nyní se tam vrátí,“ vysvětlil ředitel Vašák.

 

Regionální rada Severovýchod tak vyhověla požadavku Evropské komise mít do konce letošního roku certifikováno 10,7 miliard korun. „V listopadu budeme mít z evropské pokladny proplaceno 11,5 miliard korun, a nemusíme se tedy obávat, že bychom Bruselu vraceli nevyčerpané prostředky.

 

V jiné situaci jsou některé tematické operační programy. Hrozí jim totiž, že požadavek Evropské komise do konce roku nesplní.

 

 

 

Poznámka: Na přepočet částek byl použit aktuální kurz 25 Kč/EURO.