ROP Severovýchod funguje správně. Potvrdili to nyní ministerští auditoři, kteří provedli 25 kontrol u projektů

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 18. 12. 2015... Pardubice – Stanovisko bez výhrad zaznělo v uplynulých dnech z úst auditorů, kteří jako každý rok kontrolovali, zda systém čerpání financí z ROP Severovýchod funguje správně. Vynikající výsledky zajímaly také členy Výboru Regionální rady Severovýchod, který se sešel už po sedmapadesáté. Tentokrát se jednání uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje.

Auditní orgán Ministerstva financí ČR každoročně prověřuje, zda systém čerpání evropských prostředků je dobře nastavený. Na vzorku projektů za uplynulý rok kontroluje, jaká míra chybovosti se v daném operačním programu vyskytuje a podle požadavků Evropské komise tato hodnota nesmí překročit hranici dvou procent. „V tuto chvíli můžeme po ukončení letošních auditů operací konstatovat potěšující zprávu a to tu, že podle výroční kontrolní zprávy je chybovost programu za loňský rok pod jedním procentem. Přesněji ji auditoři vyčíslili na 0,57 procenta,“ vysvětlila ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková.

Auditoři provedli 25 kontrol, přičemž v pouze v osmi případech identifikovali nějaké zjištění, které mělo finanční dopad. „Takto nízká míra chybovosti je skutečně vynikající výsledek. Jsem velice rád, že je jasně vidět, že systém dotací na severovýchodě Čech funguje správně a pracovníci Úřadu Regionální rady odvádějí skvělou práci,“ uvedl 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Vloni byla míra chybovosti nad dvěma procenty a Regionální rada Severovýchod měla dočasně pozastavenu certifikaci výdajů. „Evropská komise v této souvislosti požadovala ujištění o správném fungování kontrolního systému, jež jsme poskytli ve velmi krátkém čase. V tuto chvíli už je opět certifikace výdajů obnovena a vše je v pořádku,“ upřesnil Daniel Jankovič, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu. Nicméně ani v době pozastavené certifikace nebylo čerpání financí u příjemců ohroženo a to díky předfinancování ze státního rozpočtu. Z ROP Severovýchod tak už bylo proplaceno více než 17,3 miliardy korun, přičemž jen v letošním roce je tato částka 2,8 miliardy korun.

V konkurenci ostatních regionálních operačních programů patří ROP Severovýchod třetí místo. V rámci celé České republiky pak patří ROP Severovýchod páté místo. „Rozdíly na prvních šesti místech jsou velmi malé. Pro nás je toto velmi příjemný výsledek, avšak stále musíme mít na paměti, že k proplacení ještě zbývá podle aktuálního měnového kurzu zhruba tři čtvrtě miliardy korun,“ doplnila ředitelka. Poslední vyúčtování dotací a proplacení žádostí o platbu je možné provést do dubna příštího roku. Následovat pak bude proces uzavírání celého programu. Ten potrvá ještě několik let, jelikož projekty musejí splňovat podmínky smlouvy o dotaci po dobu takzvané udržitelnosti, která činí pět let po závěrečném vyúčtování projektu.„Protože Regionální rada již nebude figurovat v novém programovém období coby součást implementační struktury, je naším prvořadým cílem zdárně ukončit ROP Severovýchod. A k tomu patří také zajištění všech kontrol a administrativních úkonů spojených s obdobím udržitelnosti. To u projektů dokončených letos uplyne až v roce 2020 či 2021,“ upřesnila ředitelka.

ROP Severovýchod vyhlásil celkem 48 výzev, v nichž podpořil více než 700 projektů zaměřených na zkvalitnění dopravní infrastruktury, rozvoj měst a obcí, cestovního ruchu, anebo inovace ve školství a podporu podnikatelské sféry. Nejvíce žádostí bylo podáno v oblasti rozvoje měst a obcí. Úřad Regionální rady jich zaregistroval 573 o objemu více než 16 miliard korun. Hodnotícím a schvalovacím procesem jich úspěšně prošlo 262. Druhou oblastí podpory, kam směřoval a ještě směřuje velký díl financí, je dopravní infrastruktura.

 

Celé znění tiskové zprávy najdete také zde.