ROP Severovýchod může dočerpat šest miliard korun z unijní pokladny

Pardubice – Evropská komise začne od 26. srpna opět spolufinancovat projekty dotované z Regionálního operačního programu Severovýchod. Poté, co se z rezervy národních veřejných zdrojů uhradí 240 milionů korun. Šest miliard korun vyčleněných v Unii pro Severovýchod tak bude opět k dispozici.

„Komise přehodnotila výstupy českých auditorů, takže se finanční sankce za chyby v projektech pro Severovýchod snížila,“ vysvětlil předseda Regionální rady Martin Půta, který dnes jednal o obnovení tak zvané „certifikace“ i dalších tématech v Pardubicích spolu s dalšími členy Výboru Regionální rady. „Předpokládáme, že bezmála čtyři miliardy získáme ještě letos,“ řekl místopředseda Regionální rady Martin Netolický.

 

Dvacet měsíců jednala Evropská komise, ministerstva financí a pro místní rozvoj spolu s Regionální radou Severovýchod o podmínkách dalšího spolufinancování projektů dotovaných z ROP Severovýchod. Tok unijních prostředků se zastavil počátkem loňského roku kvůli chybám v projektech. Některé z nich označila Regionální rada za neopodstatněné a tedy chybně auditované. Nyní je obnovení tak zvané „certifikace výdajů“ na spadnutí. „Evropská komise původně požadovala po Severovýchodu zaplacení 378 milionů korun coby sankce. Během posledních tří měsíců však Komise chybovost programu přehodnotila. V některých případech nám dala za pravdu, vzala v úvahu i dosud certifikované 7,3 miliardy korun, započítala i prostředky, které jsme získali zpět od příjemců,“ řekl Martin Půta.a dodal: „Poté, co uhradíme 240 milionů korun z rezervy českých národních zdrojů, šest miliard korun vyčleněných v Unii pro Severovýchod bude opět k dispozici.“  Podle nařízení Evropské komise se Unie podílí na financování projektů 85 procenty a stát 15 procenty. „Někteří příjemci nečerpali celý státní příspěvek, takže vznikla rezerva, kterou nyní využijeme,“ komentoval postup pověřený ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Kromě této sankce však platí za chyby v projektech především příjemci neoprávněně vyplacených dotací. „Zatím se do rozpočtu ROP Severovýchod vrátilo 21 milionů korun,“ upřesnil Zdeněk Vašák.   

 

Dále Výbor Regionální rady podpořil 164,2 miliony korun projekt třídy Míru s napojením na Sladkovského ulici realizovaný Statutárním městem Pardubice. Další 28,4 miliony korun půjdou na rekonstrukci a modernizaci jezdeckého klubu v Liberci.

 

Členové výboru byli také informováni o týdenním červencovém auditu Evropské komise. U dvanácti projektů se kontrolovaly veřejné zakázky, u osmi dalších hodnocení. Auditoři uvedli, že během kontroly neodhalili žádné závažné nedostatky, nicméně audit všech projektů ještě neskončil. „V září bychom měli dostat anglickou verzi auditní zprávy, o měsíc později českou. Poté budeme mít dva měsíce na vyjádření,“ řekl předseda Martin Půta.

 

Kromě jiného dnes výbor vyhlásil výběrové řízení na ředitele Úřadu Regionální rady Severovýchod. Nejvýše postaveného úředníka ROPu vybere do 27. 9. 2013 komise, v níž zasednou tři hejtmani.  „Předpokládám, že se také přihlásím,“ uvedl pověřený ředitel Vašák.