ROP Severovýchod opět vedou hejtmani tří krajů

V čele Regionální rady stojí od 7. prosince Martin Půta, ... Hradec Králové – Lubomír Franc, Martin Netolický a Martin Půta, hejtmani Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje, stojí od 7. prosince v čele Regionální rady NUTS II Severovýchod. Libereckého hejtmana Půtu dnes nově ustavený Výbor Regionální rady zvolil předsedou Regionální rady, hejtmany Netolického s Francem pak místopředsedy.

Po bezmála dvou měsících od skončení mandátu předchozího Výboru i předsednictva Regionální rady se opět podepisují smlouvy o čerpání dotace, dodatky smluv a změny v projektech, rozhoduje se o odpuštění penále a odvodů dotace. Čtyřiadvacetičlenný Výbor Regionální rady tvořený po osmi zástupcích tří krajů byl nově ustaven 7. prosince v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje. „Předpokládá se, že funkci předsedy Regionální rady bude Martin Půta vykonávat 16 měsíců. Výbor poté projedná, zda zvolí předsednictvo nové s tím, že by se stal předsedou stávající první místopředseda, tedy Lubomír Franc,“ vysvětlil záměr hejtmanů vystřídat se na předsednickém postu Zdeněk Vašák. Toho dnes mimo jiné Výbor pověřil vedením Úřadu Regionální rady, a to až do jmenování nového ředitele. Termín však zatím nebyl stanoven.
Služebně nejstarším matadorem Výboru Regionální rady, který od roku 2007 zasedl ve všech (třech) Výborech, je první náměstek pardubického hejtmana Roman Línek. Zkušenosti z předchozího Výboru má vedle něj i dalších pět členů – pardubický hejtman Martin Netolický spolu s tamějším zastupitelem Jaroslavem Moučkou a z Královéhradecké části Výboru hejtman Lubomír Franc s radními Janou Třešňákovou a Josefem Táborským. Liberecký kraj zastupuje osm nových členů v čele s hejtmanem Martinem Půtou. Ve Výboru zasedlo celkem pět žen, pardubická primátorka Štěpánka Fraňková a zmiňovaná radní Jana Třešňáková z Královéhradeckého kraje. Náměstkyně hejtmana Hana Majerová a Zuzana Kocumová spolu s radní Ivanou Hujerovou reprezentují Liberecký kraj.


Pozice stávajícího Výboru je oproti předchozím dvěma odlišná. Finanční prostředky z ROP Severovýchod byly prakticky ve všech oblastech rozděleny a v příštím roce se žádné výzvy na předkládání projektů neplánují. Stávající Výbor tak bude spíš než schvalovat projekty dohlížet nad plněním pravidel spojených s čerpáním unijních dotací. Čekají ho však zásadní rozhodnutí spojené například s obnovením proplácení unijních prostředků pro ROP Severovýchod a řada dalších.  

 

Na svém prvním zasedání nový Výbor kromě jiného schválil bezmála 38 milionovou dotaci pro tři liberecké projekty předložené v rámci integrovaného plánu „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“. Téměř 22,8 milionů korun může Liberecký kraj využít na rekonstrukci hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb v Liberci a 6,8 milionů korun na revitalizaci přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity.  Děkanství římskokatolické farnosti v Rochlicích bude s 8,3 miliony korun regenerovat tamější kostel svatého Bonifáce.