ROP Severovýchod opět vedou hejtmani tří krajů

Lubomír Franc, Martin Netolický a Martin Půta, hejtmani Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje, stojí od 7. prosince v čele Regionální rady NUTS II Severovýchod. Libereckého hejtmana Půtu dnes nově ustavený Výbor Regionální rady zvolil předsedou Regionální rady, hejtmany Netolického s Francem pak místopředsedy.

Po bezmála dvou měsících od skončení mandátu předchozího Výboru i předsednictva Regionální rady se opět podepisují smlouvy o čerpání dotace, dodatky smluv a změny v projektech, rozhoduje se o odpuštění penále a odvodů dotace. Čtyřiadvacetičlenný Výbor Regionální rady tvořený po osmi zástupcích tří krajů byl nově ustaven 7. prosince v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje. „Předpokládá se, že funkci předsedy Regionální rady bude Martin Půta vykonávat 16 měsíců. Výbor poté projedná, zda zvolí předsednictvo nové s tím, že by se stal předsedou stávající první místopředseda, tedy Lubomír Franc,“ vysvětlil záměr hejtmanů vystřídat se na předsednickém postu Zdeněk Vašák. Toho dnes mimo jiné Výbor pověřil vedením Úřadu Regionální rady, a to až do jmenování nového ředitele. Termín však zatím nebyl stanoven.

Více se dočtete v tiskové zprávě.