ROP Severovýchod patří mezi nejlépe čerpající programy v zemi

Zasedání Monitorovacího výboru Regionální rady Severových... Liberec – Již po třiadvacáté se 27. listopadu sešli členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu Severovýchod, aby společně prodiskutovali otázky spojené s realizací programu a především také otázku zdárného ukončení. Jedním z hlavních témat se tak stala strategie k úspěšnému dočerpání všech evropských peněž, což představuje bezmála 18 miliard korun. Tentokrát se setkání uskutečnilo v Liberci. Jednání výboru se zúčastnily také Monika Tchavdarová a Livia Schonwiesnerová z Evropské komise.

Z Regionálního operačního programu má schválenu podporu více než 700 projektů, přičemž velká část je již dokončena, avšak některé projekty se stále realizují. „Čas se velmi krátí. Přestože v tuto chvíli máme proplaceno více než 14 miliard korun, stále zhruba čtyři miliardy k proplacení zbývají. I proto Úřad Regionální rady Severovýchod s příjemci komunikuje a požaduje, aby byla většina projektů hotová do poloviny příštího roku, aby mohly být veškeré podklady zadministrovány a prostředky proplaceny včas,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Suma, která je nyní proplacena, představuje zhruba 76 % z alokované částky. Z tohoto pohledu je ROP Severovýchod tím nejlepším operačním programem v České republice. „To, že ROP Severovýchod není rizikovým programem a naopak je tím nejlepším z hlediska proplacených peněz v republice, je velmi potěšující zpráva,“ dodala Monika Tchavdarová z Evropské komise. Úřad tak členům Monitorovacího výboru představil celou strategii, která by měla vést k efektivnímu vyčerpání 100 % přidělených evropských prostředků. Jedním z kroků je i schválení projektů ve větším finančním objemu, než kolik by dokázal program pokrýt. Tyto projekty nad limit jsou vedeny ve zvláštním režimu. Dotace je na ně poskytnuta až v okamžiku, kdy se v budoucnu uvolní nějaké finanční prostředky. V této souvislosti bylo vyhlášeno 41. kolo výzvy v oblasti dopravní infrastruktury. Projekty mohou do konce listopadu na Úřad předkládat kraje. „Tímto způsobem je zajištěno, že pokud se v budoucnosti vrátí nějaké finanční prostředky zpět do programu, budou moci být okamžitě proplaceny na již hotové projekty anebo na ty, které jsou už v realizaci,“ doplnil ředitel Vašák.

Na programu jednání zazněly také informace týkající se obvinění předsedy Regionální rady Severovýchod Martina Půty. „Celou záležitost nyní intenzivně řešíme. Sbíráme všechny potřebné informace, abychom následně mohli rozhodnout, jaké kroky budou podniknuty,“ uvedla Monika Tchavdarová. Ze strany národních orgánů, které se podílejí na chodu ROP Severovýchod, zaznělo ujištění, že proplácení dotací i certifikace nejsou v tuto chvíli ohroženy.

Členové Monitorovacího výboru byli také seznámeni s plněním komunikačního plánu anebo s výstupy z auditů a kontrol. „Jsem rád, že z výsledků těchto kontrol vyplývá, že projekty financované z ROP Severovýchod patří ke kvalitním,“ poznamenal ředitel Vašák. V té souvislosti však také zmínil i nejčastější pochybení, která bývají identifikována. Mezi ně patří problémy s veřejnými zakázkami. „Jedná se o velmi komplikovanou oblast, na kterou příjemce neustále upozorňujeme a snažíme se, aby měli všechny potřebné informace k dispozici,“ doplnil ředitel.