ROP Severovýchod patří v čerpání a přerozdělování evropských peněz k těm nejlepším v republice

Zasedání Monitorovacího výboru 4. 6. 2014, Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou – Již po dvaadvacáté se 4. června sešli členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu Severovýchod, aby společně prodiskutovali otázky spojené s realizací programu a pomalu se blížícím koncem tohoto programovacího období. Tentokrát se setkání uskutečnilo v Peci pod Sněžkou. V místě, kam putovalo téměř 239 milionů korun. Takovou výši dotace získala radnice na stavbu nové lanovky na Sněžku, která je od prosince v provozu. Jednání výboru se zúčastnily také Monika Tchavdarová a Livia Schonwiesnerová z Evropské komise.

Vzhledem k tomu, že se dotační období pomalu chýlí ke svému konci, jedním z hlavních bodů jednání byla aktuální situace s čerpáním zbývajících finančních prostředků. „V programovacím období 2007 až 2013 bylo schváleno k podpoře více než 650 zajímavých projektů. V tuto chvíli se řada z nich stále realizuje. Nicméně cílem Regionální rady je efektivně vyčerpat celou alokaci přidělenou ROP Severovýchod,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. V tuto chvíli je proplaceno 73 % z alokované částky. Podle srovnání s ostatními dotačními programy v České republice patří ROP Severovýchod k těm, které jsou v čerpání prostředků velmi úspěšné. Navíc k naplnění tohoto cíle pomáhají i opatření, která byla učiněna již v průběhu celého programovacího období. „Tím nejzásadnějším opatřením je schvalování tzv. projektů ve zvláštním režimu. To jsou kvalitní projekty, které byly předloženy do programu, ale na které v době schvalování projektů již nestačila volná finanční alokace. Tyto projekty jsou schváleny s tím, že je financuje příjemce ze svých zdrojů. Dotace je těmto projektů poskytnuta pouze v případě, že se v budoucnosti nějaké finanční prostředky uvolní,“ objasnil členům ředitel Vašák. V této souvislosti zazněla také informace, že by měla být vyhlášena ještě jedna výzva v oblasti podpory rozvoje regionální silniční dopravní infrastruktury.

Na programu jednání bylo také schválení výroční zprávy za uplynulý rok anebo také zazněly informace, jakým způsobem je plněn komunikační plán ROP Severovýchod.